روند پویش در کــاد

یک پویش در کــاد با نگرش مبتنی بر داده های درست آغاز می شود و دستاورد آن انگاره هایی است با کارایی شایسته، توانایی ساختاردر دگردیسی های آینده و نمای چشم نواز که بازده بالا را به سازمان پیش کش می دارد. همانا در روند پیاده سازی، گام به گام با شما در تماس خواهیم بود تا سرانجام کار با آنچه شما می پندارید یکسان باشد. تفاوت ما در نگاه ماست، هر آنچه را که می تواند از نگاه شما دور بماند، می‌بینیم؛ اندیشه می کنیم و پیاده می سازیم تا دستاورد آن انگاره ای باشد که بتواند از دانش و پویش ما پاسداری نماید.

پیشه ما

  • پیاده سازی نرم افزارهای مبتنی بر ویندوز، لینوکس و وب
  • طراحی و پیاده سازی صفحات وب پویا
  • طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای چند رسـانه ای
  • طراحی و پیاده سازی سامانه های خودکار سازمانی
  • پژوهش و گسترش بر گستره هوش واره
  • رایزنی بر گستره نرم افزار و سخت افزار

هم اندیشی

فن آوری داده های کــاد

گفتاری: 09334789429
نوشتاری:info@kaad.ir
فرستادن نویسه

هرگاه بر آن شدید که برای بازدهی هرچه بیشتر گروه کاریتان از فن آوری های نوینی که در گستره توانایی های ما گنجانده شده است، استفاده کنید با یکی از راه های یاد شده با ما تماس بگیرید تا در راستای به انجام رساندن آن یاری رسان باشیم.

تازه ترین سامانه ها